Private Policy

1 Verkkosivuston mitensaada.fi (jäljempänä “verkkosivusto”) käyttäjien henkilötietojen ylläpitäjä on Eevolution, jonka kotipaikka on Dąbrowa 114n 56-400, NIP 5732715787, ja joka käsittelee verkkosivuston käyttäjien henkilötietoja luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 säännösten mukaisesti, sekä 10. toukokuuta 2018 annetun henkilötietojen suojaa koskevan lain mukaisesti (RODO). (EUVL 2018, kohta 1000), sähköisten palvelujen tarjoamisesta 18 päivänä heinäkuuta 2002 annettu laki (EUVL 144, kohta 1204, sellaisena kuin se on muutettuna) ja 16 päivänä heinäkuuta 2004 annettu laki. Televiestintälaki (Journal of Laws 2004 nro 171 kohta 1800, sellaisena kuin se on muutettuna).

(2) Eevolution käsittelee henkilötietoja:

vastatakseen yhteydenottolomakkeella lähetettyyn viestiin (tällaisen käsittelyn oikeusperusta on RODO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, joka sallii henkilötietojen käsittelyn oikeutetun edun perusteella. Oikeutettu etu on henkilötietojen käyttö vastauksen antamiseksi esitettyyn kysymykseen),

asiakassuhteen solmimiseksi (tällaisen käsittelyn oikeusperusta on RODO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, joka sallii henkilötietojen käsittelyn, jos se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi),

käyttäjien mahdollisten vaateiden laatimiseksi, tutkimiseksi ja puolustamiseksi (tällaisen käsittelyn oikeusperusta on RODO-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, joka sallii henkilötietojen käsittelyn oikeutetun edun perusteella). Tässä tapauksessa oikeutettu etu on puolustautuminen mahdollisia valituksia tai syytöksiä vastaan),

kaupallisen viestinnän lähettämistä varten, mukaan lukien rahoitustuotteiden ja -palvelujen tarjoaminen, jos käyttäjät ovat antaneet suostumuksensa yleisesti sovellettavan lainsäädännön edellyttämällä tavalla (tällaisen käsittelyn oikeusperusta on RODO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, joka sallii henkilötietojen käsittelyn vapaaehtoisesti annetun suostumuksen perusteella),

teknisiin tarkoituksiin (tällaisen käsittelyn oikeusperusta on RODO 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, jonka mukaan henkilötietoja voidaan käsitellä vapaaehtoisesti annetun suostumuksen perusteella (kun käyttäjä ensimmäisen kerran käyttää verkkosivustoa, häntä pyydetään antamaan suostumuksensa evästeiden käyttöön), ja RODO 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, jonka mukaan henkilötietoja voidaan käsitellä oikeutetun edun perusteella. Oikeutettu etu on verkkosivuston hallinnointi) Lisätietoja tästä verkkosivuston evästekäytännössä.

(3) Eevolution käsittelee ainoastaan käyttäjien toimittamia henkilötietoryhmiä.

 1. Tietojen antaminen on vapaaehtoista. Tietojen antamatta jättämisen seuraukset ovat (riippuen siitä, mihin tarkoitukseen tietoja kerätään):

Mahdollisuuden puuttuminen vastata esitettyyn kysymykseen,

yhteistyön aloittamatta jättäminen,

ei voida saada kaupallisia tietoja, mukaan lukien tuote- ja rahoituspalvelutarjouksia,

kyvyttömyys hallinnoida sivustoa asianmukaisesti.

 1. Eevolution tarjoaa kaikille verkkosivuston käyttäjille, joiden tietoja se käsittelee jossakin määrin, mahdollisuuden käyttää oikeuksia, jotka johtuvat luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) 2016/679 (RODO), joka mainitaan tarkemmin jäljempänä kohdassa 3.

(6) Eevolution kerää henkilötietoja sovellettavien lakien ja hyväksyttyjen standardien mukaisesti.

 1. Tietoja käsitellään:

yleisesti sovellettavan lainsäädännön säännöksistä johtuvien ylläpitäjän velvoitteiden täyttämisen ajaksi,

kun käsittelyn perustana on käyttäjän suostumus: kunnes suostumus peruutetaan, ja sen jälkeen mahdollisten vaateiden vanhentumisen ajan; jos kuitenkin suostumus kaupallisten tietojen lähettämiseen peruutetaan, tällaisten tietojen lähettäminen lopetetaan välittömästi,

jos käsittely on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi: yleisesti sovellettavassa lainsäädännössä säädetyn ajanjakson ajan.

jos käsittely on tarpeen yhteydenottolomakkeella lähetettyyn viestiin vastaamiseksi: 14 työpäivän ajan.

kun käsittely suoritetaan käyttäjien mahdollisten vaateiden laatimista, tutkimista ja puolustautumista varten: yleisesti sovellettavassa lainsäädännössä säädetyn ajan.

 1. Henkilötietoihin ei sovelleta automatisoitua päätöksentekomekanismia, profilointi mukaan lukien.
 2. saadakseen lisätietoja henkilötietojen käsittelystä käyttäjä voi ottaa yhteyttä Eevolutioniin osoitteessa biuro@eevolution.pl.

2 § Tietojen toimittaminen

(1) Eevolution varmistaa, ettei se luovuta tietoja luvattomille tahoille.

 1. Henkilötietojen vastaanottajia voivat olla:

yksiköt, jotka tarjoavat meille kirjanpitopalveluja, palvelun laadun tutkimista, velkojen perintää, oikeudellisia palveluja, analyysi- ja markkinointipalveluja;

postioperaattorit ja kuriirit;

sähköisten maksujärjestelmien tarjoajat ja pankit maksujen käsittelyn alalla;

liikekumppanit, jos ne ovat antaneet yleisesti sovellettavan lainsäädännön edellyttämät suostumukset;

viranomaiset, joilla on oikeus saada henkilötietoja lainsäädännön perusteella.

(3) Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

(4) Yleisesti sovellettavan lainsäädännön säännösten nojalla kaupallisiksi tiedoiksi tai suoramarkkinoinniksi katsottavia tietoja voidaan lähettää käyttäjille vain heidän suostumuksellaan palvelujen tarjoamisesta sähköisessä muodossa 18. heinäkuuta 2002 annetun lain (säädöskokoelma 2002, nro 144, kohta 1204, sellaisena kuin se on muutettuna) 10 §:n ja 16. heinäkuuta 2004 annetun lain sisällön mukaisesti. Televiestintälaki (säädöskokoelma 2004, nro 171, kohta 1800).

 1. Ilmoittakaa kaikista ei-toivotuista kaupallisista tiedoista osoitteeseen biuro@eevolution.pl.

§ 3 Verkkosivuston käyttäjien oikeudet 1.

(1) Käyttäjällä on oikeus tutustua tietoihinsa, oikaista ja poistaa ne, oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista ja oikeus peruuttaa annettu suostumus milloin tahansa, jolloin aiemmin annetun suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta käsittelyn laillisuuteen ennen sen peruuttamista. Hänellä on myös oikeus tietojen siirrettävyyteen ja oikeus tehdä valitus henkilötietojen suojaamisesta vastaavalle toimistolle, jos hän katsoo, että hänen tietojaan käsitellään yleisesti sovellettavan lainsäädännön säännösten vastaisesti.

(2) Käyttäjällä on myös oikeus vastustaa – erityiseen tilanteeseensa liittyvistä syistä – henkilötietojensa käsittelyä, joka perustuu ylläpitäjän ajamaan oikeutettuun etuun.

 1. 6. Käyttäjä on velvollinen päivittämään antamansa tiedot välittömästi niiden muuttumisen jälkeen. Käyttäjä voi päivittää tietonsa osoitteessa biuro@eevolution.pl.

4 § Palvelun käyttäjien oikeudet

 1. Eevolution tallentaa evästetiedostoja, jotka sisältävät tietoja, jotka ovat välttämättömiä Palvelun asianmukaisen toiminnan kannalta, muun muassa Käyttäjän istunnon ylläpitämiseksi ja Palvelun mukauttamiseksi paremmin Käyttäjien tarpeisiin. Tietoa evästeistä löytyy Palvelun evästekäytännöstä.

Käyttäjä, joka on antanut kohdassa 2.3 tarkoitetut suostumukset, voi peruuttaa ne milloin tahansa. Tehdäkseen niin käyttäjän tulee klikata peruutuslinkkiä (peruutusalasivu), joka on osa jokaista Eevolutionin lähettämää viestiä, tai lähettää tällainen tieto osoitteeseen biuro@eevolution.pl.

§ 5 Yksityisyyden suojaa koskevat muutokset

(1) Eevolution pidättää oikeuden tehdä muutoksia tietosuojakäytäntöön tulevaisuudessa.

 1. Jokaisen muutoksen yhteydessä tietosuojakäytännön uusi versio ilmestyy osoitteeseen https:// mitensaada.fi

(3) Käyttämällä palvelua hyväksyt tämän tietosuojakäytännön määräykset.

 1. Jos sinusta tuntuu, että yksityisyyttäsi on jollain tavalla loukattu, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen biuro@eevolution.pl.